KNOWLEDGE / เนื้อหาสาระความรู้

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] การอับเดทเฟิร์มแวร์ APRSTH ให้ TPLINK-MR3020 โดยผ่านคำสั่ง

[2] ตั้งราสเบอร์รี่พายเปิด XASTIR อัตโนมัติ

[3] การทำ IGate บนเครื่อง Dream Box (APRSD)

[4] การขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นในระบบ APRS

[5] การติดตั้งเฟิร์มแวร์ APRSTH บนเร้าเตอร์ TP-Link MR3020

[6] แก้ไขไอพีของราสเบอร์รี่พาย

[7] การทำ IGate บนเครื่อง Dream Box (APRX)

[8] เปิดเซิร์ฟเวอร์บริการข้อมูลและแผนที่ฟรี!

[9] ขั้นตอนการอับเกรดหรือติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ให้ nTNC-Module

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version