Registration Agreement

เว็บบอร์ดสาธารณะแห่งนี้ ให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจในวงการวิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น ซีบี อาสาสมัคร และองค์กร ธุรกิจ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อความใดๆ ที่สมาชิกได้โพสต์และปรากฎในเว็บบอร์ดแห่งนี้ จะถูกบันทึก Log file ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก
-ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ
-ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน
-ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย
-ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่
-ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น
-ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
-ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
-ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้
-ห้ามเผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม
-ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่
-สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
-ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
-ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ แก้ไขข้อความ และความคิดเห็นใน Webboard โดยเห็นสมควร เพื่อความเรียบร้อยภายในเว็บบอร์ด
-หากมีการฟ้องร้องคดีระหว่างสมาชิก ทีมงานสามารถนำข้อมูล log file ยื่นให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี
-การโพสต์ข้อความซื้อขายสินค้า ต้องเป็นไปตามระเบียบของบอร์ดเท่านั้น
-ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขาย เป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ทีมงานจะไม่ขอรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

***หากมีการให้ร้าย โจมตี ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ทีมงานสามารถแบนสมาชิกอย่างถาวร หรือตามแต่เห็นสมควร